نتایج یک مطالعه مشترک توسط محققان ایتالیایی و انگلیسی نشان می دهد که زنان در یاد آوری کارهایی که باید انجام شوند، بهتر از مردان هستند.


به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی دیلی میل، همانطور که مردان زمانی که از آنها خواسته می شود کاری را انجام دهند گوش نمی دهند، به نظر می رسد فراموش می کنند که چه چیزی به آنها گفته شده است.
ادامه خبر در سایت کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی زهره